صدتحلیل-تیم تحلیل دکتر منوری

تیم تحلیل دکتر منوری

مدت زمان فعالیت : 918 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 109 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 235

‌معاملات در سود

: 79%

میانگین سود

: 107%

بهترین سود

: 1161%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 21%

میانگین ضرر :

%-16

بیشترین ضرر :

%-29

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی

برای مشاهده رزومه معاملاتی تحلیلگر، وارد شوید یا ثبت نام کنید